Skip to content

Dbanie o ludzi

Jako firma przyszłościowa cenimy ludzi i społeczności, z którymi pracujemy, tak samo jak tych, dla których wytwarzamy nasze produkty, przyczyniając się na różne sposoby do realizacji trzeciego celu zrównoważonego rozwoju: dobre zdrowie i dobre samopoczucie

Inwestowanie w ludzi to inwestowanie w przyszłość

A person walking on the beach leaving footprints in the sand (2)

Dotychczasowe osiągnięcia dla ludzi

  • manager-svgrepo-com
   60%

   zarządu stanowią kobiety

  • lecture-class-svgrepo-com
   82%

   pracowników poleca Design Group jako dobrego pracodawcę

  • handshake-svgrepo-com
   80%

   czuje się docenianych w Design Group

  • icon-group
   87%

   uważa, że sposób zarządzania jest dobry

  • certificate-degree-document-svgrepo-com
   80%

   widzi dla siebie możliwości rozwoju zawodowego i kariery w Design Group

  • ribbon-svgrepo-com
   79%

   jest dumnych, że pracują dla Design Group

DG Academy

W 2013 r. założyliśmy nasz wewnętrzny instytut szkoleniowy, Design Group Academy. .

Celem jest zapewnienie wszystkim pracownikom dostępu do nowej wiedzy, kompetencji i kwalifikacji zarówno w zakresie umiejętności twardych, jak i miękkich. Pracujemy z edukatorami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Od momentu powstania Akademia była motorem rozwoju osobistego i biznesowego.

Uniwersytet DG

Uniwersytet Design Group rozpoczął swoją działalność w 2019 roku. Zapraszamy tutaj różnych prelegentów, aby rozmawiać o szerokim zakresie tematów, od sportu do dobrostanu psychicznego i do wyzwań biznesowych i społecznych.

Dwie półdniowe sesje uniwersyteckie na rok są otwarte dla wszystkich pracowników, oferując inspirację, możliwości (ponownego) poznania się i dużo zabawy.

Docenianie naszych ludzi i naszej społeczności

do 2030 2023
Rozwój
95% wszystkich naszych pracowników uczestniczy co najmniej raz na trzy lata w odpowiednich szkoleniach, zewnętrznych lub organizowanych przez Akademię DG
94%
100% wszystkich naszych pracowników odbywa coroczną rozmowę rozwojową, podczas której omawiane jest również ich zdrowie
37%
Nieobecności
Wskaźnik nieobecności wynosi poniżej 4%
5.6%
Charytatywność
Przekazujemy 100 euro od osoby na cele charytatywne
13%
Work experience placement
5% naszych miejsc pracy to miejsca umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego
4%